Poker night

Poker night

~~ Permalink ~~ Reblog ~~

E eu tentando ver o filme…

E eu tentando ver o filme…

~~ Permalink ~~ Reblog ~~

at Lollapalooza 2014

at Lollapalooza 2014

~~ Permalink ~~ Reblog ~~

Irmãozito!  (at Lollapalooza 2014)

Irmãozito! (at Lollapalooza 2014)

~~ Permalink ~~ Reblog ~~

Style kid (at Parque Ibirapuera)

Style kid (at Parque Ibirapuera)

~~ Permalink ~~ Reblog ~~


~~ Permalink ~~ Reblog ~~

Lollapalooza! (at Lollapalooza)

Lollapalooza! (at Lollapalooza)

~~ Permalink ~~ Reblog ~~

Glowing Monalisa (at Oscar Quarente8 Gallery)

Glowing Monalisa (at Oscar Quarente8 Gallery)

~~ Permalink ~~ Reblog ~~


~~ Permalink ~~ Reblog ~~


~~ Permalink ~~ Reblog ~~